Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van (verwerkings)verantwoordelijke Eshgro B.V., waaronder de uitingen via de door ons beheerde websites, platformen en portalen, waar onder andere deze disclaimer op te vinden is, de door ons verzonden nieuwsbrieven en gepubliceerde, verzonden en ter beschikking gestelde whitepapers, certificaten, documenten en enig ander document dat met voorgenoemde verband houdt en uitingen bevat welke door ons of aan ons verbonden leveranciers, partners, klanten of medewerkers zijn gedaan (hierna: Uitingen van Eshgro).

Eshgro B.V. handelt onder diverse namen, waaronder Eshgro, Smarter 365 en CSB Suite. Onverminderd met welke aan Eshgro B.V. toekomende (handels)naam wij naar buiten treden, zal Eshgro B.V. (verwerkings)verantwoordelijke zijn.

Contactgegevens Eshgro B.V.:

Eshgro B.V.
Postadres
Postbus 61
5830 AB Boxmeer

Bezoekadres
Bereklauw 7
5831 PE Boxmeer

T: 0031 0485 – 476193
F: 0031 0485 – 476199
E: info@eshgro.nl (voor algemene vragen)

Disclaimer

Via de Uitingen van Eshgro wordt generieke informatie verstrekt over Eshgro B.V., de producten en/of diensten die door Eshgro B.V. en/of partners en leveranciers worden aangeboden en technische informatie en/of andere (daaraan verwante) onderwerpen. Voor zover de Uitingen van Eshgro technische onderwerpen en/of voorstellen of aanbevelingen betreffen van/voor de producten en/of diensten die Eshgro B.V. aanbiedt, is niet beoogd om advies te verlenen voor concrete situaties. De betreffende informatie wordt door ons en onze medewerkers met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

In het geval via de Uitingen van Eshgro een aanbiedingen en/of aanbod wordt gedaan, zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing die op het domein zijn gepubliceerd vanaf waar de uiting wordt gedaan en in geval van het ontbreken van deze Gebruikersvoorwaarden, zijn de Algemene Voorwaarden van NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. De Algemene Voorwaarden zijn tevens op het domein gepubliceerd vanaf waar de Uitingen van Eshgro wordt gedaan. Na acceptatie door de ontvanger en/of gebruiker van dit aanbod, komt er pas een overeenkomst tot stand gekomen nadat Eshgro B.V. de acceptatie door ontvanger en/of gebruiker expliciet heeft aanvaard, tenzij expliciet anders is bepaald.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Verwijzingen via Uitingen van Eshgro naar sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker en/of lezer opgenomen. Ondanks dat wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de externe bronnen en (media)platformen waarnaar wordt verwezen, kunnen wij spijtig genoeg niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit, waaronder integriteit en juistheid, van eventuele (informatie over) producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de ontvanger en/of gebruiker van de betreffende Uitingen van Eshgro niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, te openbaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Eshgro B.V..